Uppgörande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för utarbetande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar. Uppdraget är ett totalplaneringsuppdrag. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 9.1.2024 kl.16.00. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.12.2023. Den…

Fältarbete i Björkö och Replot yttre skärgård

Korsholms kommun utför i samarbete med Kvarken Nature and Fishing en byggnadsinventering i Björkö-Replot yttre skärgård i samband med revideringen av Björkö-Replot stranddelgeneralplan. Inventeringsarbetet sker från juli till september. Byggnationen inventeras på följande holmar: Norrskär, Östra Norrskär, Revet, Skötgrund, Storkallan,…

Upphandling av byggnadsinventering för Björkö-Replot yttre skärgård

Anbud begärs för en byggnadsinventering, vilken ska ligga till grund för den pågående revideringen av Björkö-Replot stranddelgeneralplan. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.5.2023. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast måndagen den 29.5.2023…

Åkermark utarrenderas

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Smedsby, Solf, Kråklund och Norra Vallgrund.

Delgeneralplan för Helsingby-Toby

Ett allmänt informationstillfälle om landskaps- och kulturmiljöinventeringen kommer att ordnas tisdagen den 23.8.2022 kl. 18.00 vid Helsingby UF-lokal.

Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy)

KUNGÖRELSE Ett förslag till ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy) är framlagt 7.9–6.10.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen(MBF 27 §). Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Anmärkningar kan framföras senast 6.10.2021…

Ändring av del av Stormossen detaljplan

KUNGÖRELSE Ett program för deltagande och bedömning är framlagt 17.–30.8.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §). Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 30.8.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller…

Framlagda planer

Följande planer är framlagda 10.8–8.9.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen: Söderskogen detaljplanEtt förslag till plan är framlagt (MBF 27 §). Detaljplan för Hemskog 2 i BöleEtt förslag till plan är framlagt (MBF 27 §). Ändring och utvidgning av detaljplan för…

Fältarbete i Helsingby och Toby

Korsholm kommun utför i samarbete med Tidorum arkitektur och byggnadsvård en för landskaps- och kulturmiljöinventering för uppgörande av Helsingby-Toby delgeneralplan. Inventeringarna pågår under veckorna 28–34. Närmare information www.korsholm.fi/planer eller Tidorum arkitektur och byggnadsvård, Ruusa Viljanen Rossi tfn +46 705 831 211