Framläggande av gaturitningar för byggande av Båtgränden samt förlängning av Båtvägen i Replot


Ritningar för byggande av Båtgränden samt förlängning av Båtvägen vid industriområdet i Replot finns framlagda under tiden 8–21.9.2023 i Korsholms ämbetshus.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till samhallsbyggnad@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 21.9.2023 kl. 16.

Framlagda ritningar:

Flera nyheter