Upphandling av snöplognings- och halksandningstjänster


Korsholms kommun, samhällsbyggnad, begär in anbud på snöplognings- och halksandningstjänster för tiden 1.10.2024 – 30.4.2029. Separata upphandlingar görs för trafikleder och fastigheter. Intresserade entreprenörer kan bekanta sig med beskrivning av upphandlingarna, anbudsförfrågan och riktgivande snöplognings- och halksandningsområden på adressen hankintailmoitukset.fi

Förfrågningar gällande upphandlingarna kan ställas i Hilma-portalen fram till den 8.8.2024 kl. 15.00.

Anbud inlämnas i Hilma-portalen. Upphandlingen överstiger EU:s tröskelvärden. Sista dagen för inlämnande av anbud är 22.8.2024 kl.15.00.

Flera nyheter