Upphandling av vägsalt


Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 21.3.2024 kl. 12.00. Svar publiceras 22.3.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 27.3.2024 kl. 15.00.

Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.

Flera nyheter