Framläggande av gaturitningar, byggande av Vivivägen i Kvevlax


Gaturitningar för byggande av tillfällig väg från riksväg 8 till Herrgårdsbackvägen finns framlagda under tiden 7–20.5.2024 i Korsholms ämbetshus.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller till samhallsbyggnad@korsholm.fi, senast 20.5.2024 kl. 16.00.

Framlagda ritningar:

Flera nyheter