Upphandling av rivning av Solf kommungård


Korsholms kommun / Fastighetsverket begär anbud på rivning av Solf kommungård. Frågor till anbudsförfrågan kan före 17.7.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 19.7.2024 på Korsholms kommuns hemsida under fliken Kommun / Offentliga Upphandlingar. Anbud ska skickas in senast 8.8.2024 kl. 15.00 till e-postadressen tekniska@korsholm.fi.

Inga frågor har inkommit.

Flera nyheter